MEKONG TECHNOLOGY

Gọi hỗ trợ
84-08-37262687
Hoặc hotline
84-08-37262687

Hệ thống chiết rót

Công ty MKTech kính  gửi đến  qúi khách về Dây chuyền rửa chai, chiết rót vô chai, siết nắp chai nước ( trong ngành sản xuất nước tinh khiết, ngành thực phẩm hoặc hoá chất như sau:

- Dây chuyền chiết rót chai 3-1, Dây chuyền rửa chai, siết nắp chai nước suối, nước giải khác, nước mắm, hoá chất, dược phẩm…. Năng suất: 3000 -4000 chai/h

- Dây chuyền rửa chai, chiết rót, siết nắp chai nước tinh khiết đóng chai, nước giải khác, nước mắm, hoá chất... Năng suất: 1500-2000 chai/h.

- Dây chuyền rửa vô chai 5galon (20 lít) Năng suất: 120 chai/h.

Xếp theo:

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG