MEKONG TECHNOLOGY

Gọi hỗ trợ
84-08-37262687
Hoặc hotline
84-08-37262687

Máy chiên chân không

Máy dùng để chiên các loại hoa quả, thực phẩm tươi, công nghệ chiên chân không giúp giữa nguyên màu sắc hình dạng sản phẩm, tăng thời gian bảo quản sản phẩm, tiết kiệm dầu chiên

Xếp theo:

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG